Strategi

Virksomhedsudvikling og strategi 


Fokus på forandringsledelse, kommunikation i krisetider, synliggørelse og forankring af nye tiltag. Vi anvender det strategiske værktøj ValuePerform kombineret med en DiSC profil analyse på den enkelte leder/medarbejder eller teamet som helhed. Tiltag som gennem stor synlighed sikrer samme retning mod virksomhedens mål.


Organisationsforandringer

En virksomhed overdrages gennem frasalg, opkøb, ejerskifte eller generationsskifte.


Virksomhedens ledelse vælger at fokusere på den nuværende strategi, som skal optimeres på flere punkter.

Etablering af datterselskaber i udlandet eller optimering af bestående struktur

Fuld synlighed på ønsket strategi, nuværende strategi's udførselsgrad og medarbejdernes syn på virksomheden.Outplacement

En faseopbygget plan for medarbejderens aftrædelse og videre forløb


Coaching

DiSC profilanalyse

Synliggørelse af kompetencer

Fremtidige job ønsker

Ansøgningsopbygning og samtale forberedelse.


Elementer, der skal sikre en sikker overgang til et andet job for den fratrædende medarbejder. Virksomheden øger på denne måde den sociale ansvarlighed og fremmer ambassadør effekten hos medarbejderen som forlader virksomheden.

Boie & Nordstrøm

Obstrupparken 18

DK-8320 Mårslet


+45 4160 1190

info@boie.nordstrom.dk


Copyright Boie & Nordstrøm ©

All Rights Reserved

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Accept